Запис Детальніше

Рушій як крило, що здійснює складені лінійно-кутові коливання

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рушій як крило, що здійснює складені лінійно-кутові коливання
 
Creator Нєкрасов, В. О.
Дихта, Л. М.
 
Subject кутові коливання
рушій
еліпсоїд
пластинка
гідродинамічні сили
 
Description Метою роботи є демонстрація на інженерному рівні можливості використання прямокутного тонкого крила (пластинки), що здійснює гармонічні лінійні вертикальні чи горизонтальні коливання разом зі зсунутими по фазі кутовими коливаннями, в якості рушія, здатного привести в поступальний рух видовжене тіло типу гідробіонта (дельфін, кит, акула).
Дихта, Л. М. Рушій як крило, що здійснює складені лінійно-кутові коливання / Л. М. Дихта, В. О. Нєкрасов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю "Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". – Миколаїв : НУК, 2013.
 
Date 2013-11-05T11:12:17Z
2013-11-05T11:12:17Z
2013-11-05
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1145
 
Language other
 
Relation УДК;629.5