Запис Детальніше

Оцінка оптимальності складу системи регазифікації скрапленого природного газу на приймальному терміналі

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка оптимальності складу системи регазифікації скрапленого природного газу на приймальному терміналі
 
Creator Бондаренко, М. С.
Чеплюха, М. О.
 
Subject система регазифікації
скраплений природний газ
регазифікаційний комплекс
приймальний термінал
генерація електроенергії
 
Description Насиченість варіантів схемних рішень регазифікаційного комплексу приймального терміналу енергетичним обладнанням на підставі порівняльного аналізу теплової економічності і ефективності за критерієм сумарного приведеного прибутку вказує на доцільність використання комбінованих схем з генерацією електроенергії.
Бондаренко, М. С. Оцінка оптимальності складу системи регазифікації скрапленого природного газу на приймальному терміналі / М. С. Бондаренко, М. О. Чеплюха // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю "Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". – Миколаїв : НУК, 2013.
 
Date 2013-11-08T08:56:11Z
2013-11-08T08:56:11Z
2013-11-08
 
Type Thesis
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1169
 
Language other
 
Relation УДК;662.514.2:536.13:621.1