Запис Детальніше

Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку = Thermophoretic liquid particles sedimentation of turbulent gas stream

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку = Thermophoretic liquid particles sedimentation of turbulent gas stream
 
Creator Рижков, Сергій Сергійович (мол.)
Ryzhkov, S. S.
 
Subject термофоретичні сили
неізотермічні коагулятори
ефективність очищення
каплеуловлювачі
thermophoretic force
unisothermal coagulators
efficiency of cleaning
purifiers
 
Description Мета роботи полягає у розробці методів інтенсифікації термофоретичного осадження рідких високодисперсних частинок у процесі очищення газового потоку та у створенні на базі отриманих результатів малогабаритних високоефективних термофоретичних очисників = The purpose of the work consists in the development of thermophoretic intensification of high disperse liquid particles sedimentation in the gas cleaning process of and in the creation of small high-performance thermophoretic purifiers on the base of the received results.
Рижков, С. С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / С. С. Рижков ; наук. кер. Б. І. Басок. – К., 2007. – 24 с. + електрон. коп.
 
Date 2013-11-14T08:45:52Z
2013-11-14T08:45:52Z
2013-11-14
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1171
 
Language other
 
Relation УДК;622.767.66