Запис Детальніше

Сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області
 
Creator Кащук, Катерина Миколаївна
Кащук, К. М.
Kashchuk, K.
 
Description The paper considers the modern condition of innovational development of Zhytomyr region agrarian enterprises. It also analyses the existing agrarian projects as well as the possibilities of investment support for the practical implementation of the latter. On basis of agrarian enterprises tabulation procedure according to the level of financing the innovative processes it determines that the realization of the above processes encourages their economic efficiency increasing.
Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області, здійснено аналіз існуючих агропроектів, а також проаналізовано можливості інвестиційної підтримки їх практичного впровадження. На основі групування сільськогосподарських підприємств за рівнем фінансування інноваційних процесів встановлено, що здійснення останніх сприятиме підвищенню економічної ефективності їх функціонування.
 
Date 2014-06-11T13:54:37Z
2014-06-11T13:54:37Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Кащук К. М. Сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області / К. М. Кащук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2, т. 2. – С. 200–210.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/29
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет