Запис Детальніше

Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні
 
Creator Зіновчук, В. В.
Zinovchuk, V.
 
Description The basic organizational and legal problems of cooperative movement formation in the agricultural sector of Ukraine have been exposed. A legal analysis of certain legislative acts with the aim of making them adequate to current situation and strategic vectors of the development of agricultural cooperation as a system has been conducted. The proposals how to carry out necessary organizational measures and to improve legal providing are grounded.
Розкрито основні організаційно-правові проблеми формування кооперативного руху в аграрному секторі України. Здійснено правовий аналіз деяких нормативних документів з метою забезпечення їх адекватності поточній ситуації та стратегічним векторам розвитку сільськогосподарської кооперації як економічної системи. Обґрунтовано пропозиції щодо здійснення необхідних організаційних заходів й удосконалення правового забезпечення.
 
Date 2015-03-12T06:58:29Z
2015-03-12T06:58:29Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Зіновчук В. В. Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні / В. В. Зіновчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 3–12.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1857
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет