Запис Детальніше

Аграрна політика регулювання зайнятості на селі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аграрна політика регулювання зайнятості на селі
 
Creator Скидан, О. В.
Ніценко, В. С.
Skydan, O.
Nicenko, V.
 
Description The article is devoted to revealing of specificity of maintenance of stable mployment of agricultural population and development of the scientifically-rounded offers on perfection of social and labour attitudes in agrarian sphere in arket conditions. This issue was studied on the basis of foreign and domesticexperience regarding rural employment as well as surveys of rural labour market in Ukraine. Recommendations on maintenance of employment of the agricultural population, adequate to features of agrarian manufacture in conditions of market transformation of economy are developed. The directions of rural employment regulation by the government are suggested.
Стаття присвячена дослідженню специфіки забезпечення стабільної зайнятості сільського населення та розробці науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення соціально-трудових відносин в аграрній сфері в ринкових умовах. Дана проблема досліджувалася на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо стимулювання розвитку сільської зайнятості, а також обстеження сільського ринку праці в Україні. Розроблено рекомендації щодо забезпечення зайнятості сільського населення, адекватні особливостям аграрного виробництва в умовах ринкової трансформації економіки. Запропоновано напрямки державного регулювання зайнятості сільського населення.
 
Date 2014-07-30T07:58:06Z
2014-07-30T07:58:06Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Скидан О. В. Аграрна політика регулювання зайнятості на селі / О. В. Скидан, В. С. Ніценко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 3–10.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/218
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет