Запис Детальніше

Основні аспекти розвитку обслуговуючої кооперації у вітчизняному аграрному бізнесі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні аспекти розвитку обслуговуючої кооперації у вітчизняному аграрному бізнесі
 
Creator Євчук, Л. А.
Yevchuk, L.
 
Description Agricultural cooperation as a type of association of producers is necessary for the Ukrainian village and national economy as a whole. The main aspects of functioning of cooperatives and the factors, braking processes of cooperation in Ukraine are opened.
Сільськогосподарська кооперація як вид об’єднання виробників є необхідною українському селу й економіці країни в цілому. Розкрито основні аспекти функціонування кооперативів та фактори, що гальмують процеси кооперації в Україні.
 
Date 2015-03-12T07:01:44Z
2015-03-12T07:01:44Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Євчук Л. А. Основні аспекти розвитку обслуговуючої кооперації у вітчизняному аграрному бізнесі / Л. А. Євчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 12–17.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1858
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет