Запис Детальніше

Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі «Оklahoma Food Cooperative»; США)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі «Оklahoma Food Cooperative»; США)
 
Creator Пантелеймоненко, А. О.
Panteleymonenko, А.
 
Description The organizing and operating peculiarities of hybrid-type service cooperatives on the example of «Oklahoma Food Cooperative» (Oklahoma, USA) is reflected. The opportunity of successful provision of commodity producers’ and consumers’ economic interests within the same consumer cooperative is justified. The importance of implementation a mentioned cooperative experience to Ukrainian cooperative practice is emphasized.
Відображено особливості організації і діяльності обслуговуючих кооперативів гібридного типу на прикладі «Оklahoma Food Cooperative» (США, штат Оклохома). Обґрунтовано можливість успішного забезпечення економічних інтересів товаровиробників і споживачів у межах одного кооперативу. Акцентовано на важливості урахування досвіду названого кооперативу в українській кооперативній практиці.
 
Date 2015-03-12T07:05:46Z
2015-03-12T07:05:46Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Пантелеймоненко А. О. Про обслуговуючі кооперативи гібридного типу для виробників і споживачів (на прикладі «Оklahoma Food Cooperative»; США) / А. О. Пантелеймоненко // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 18–26.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1859
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет