Запис Детальніше

Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 
Creator Абрамова, І. В.
Abramova, I.
 
Description With the help of analysis of the state agricultural marketing co-operatives the progress trends and the problems of their activity were identified. It was proved methodologically and emphasized the perspective directions of the forming the state support for the development of agricultural marketing co-operatives.
За допомогою аналізу стану сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів ідентифіковано тенденції їх розвитку й проблеми діяльності. Методологічно обґрунтована необхідність та виділено перспективні напрями формування фінансової державної підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
 
Date 2015-03-12T07:29:54Z
2015-03-12T07:29:54Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Абрамова І. В. Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / І. В. Абрамова // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 33–40.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1861
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет