Запис Детальніше

Еволюція становлення та розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Еволюція становлення та розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері
 
Creator Віленчук, О. М.
Vilenchuk, O.
 
Description The evolution of the formation and development of mutual insurance as the first legal form of the insurers are investigated. Foreign experience of the organization and functioning of nonprofit insurance companies are analyzed. Positive and negative aspects of activities of commercial and non-profit insurance companies are defined. The expediency of the development of mutual insurance societies and insurance cooperatives in the context of increasing insurance coverage of farmers is substantiated.
Досліджено еволюцію становлення та розвитку товариств взаємного страхування як першу організаційно-правову форму діяльності страховиків Проаналізовано зарубіжний досвід організації та функціонування страхових товариств некомерційного типу. Виявлено позитивні й негативні аспекти у діяльності комерційних та некомерційних страхових компаній. Обґрунтована необхідність та доцільність розвитку товариств взаємного страхування й страхових кооперативів у контексті підвищення рівня страхового захисту аграріїв.
 
Date 2015-03-12T11:33:31Z
2015-03-12T11:33:31Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Віленчук О. М. Еволюція становлення та розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері / О. М. Віленчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 96–105.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1869
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет