Запис Детальніше

Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку
 
Creator Куровська, Н. О.
Kurovska, N.
 
Description The current state and prospects of development of credit cooperation in Ukraine is investigated. Need of formation of production and economic and financial activity for the agrarian sphere on cooperative bases is proved. The attention is focused on expediency of integration of the credit unions in association for the purpose of accumulation of own financial resources and providing high-quality financial and credit services to the members.
Досліджено сучасний стан та перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні. Обґрунтовано необхідність формування виробничо-господарської та фінансової діяльності в аграрній сфері на кооперативних засадах. Акцентовано увагу на доцільності інтеграції кредитних спілок у об’єднання з метою акумулювання власних фінансових ресурсів та надання якісних фінансово-кредитних послуг своїм членам.
 
Date 2015-03-12T11:36:31Z
2015-03-12T11:36:31Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Куровська Н. О. Кредитна кооперація в Україні: стан та перспективи розвитку / Н. О. Куровська // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 105–111.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1870
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет