Запис Детальніше

Ціновий аспект створення доданої вартості на кооперативних засадах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ціновий аспект створення доданої вартості на кооперативних засадах
 
Creator Якімець, В. В.
Yakimets, V.
 
Description Preconditions creation of agricultural cooperatives in agrofood sector. Foreign experience of their functioning and ability to create in Ukraine. Consider the need to strengthen the agricultural producers in creating added value and identifies the main problems of its formation.
Проаналізовано передумови створення сільськогосподарських кооперативів в агропродовольчому секторі. Висвітлено зарубіжний досвід їх функціонування та можливість створення в Україні. Розглянуто необхідність посилення ролі сільськогосподарських товаровиробників у створенні доданої вартості та виявлено основні проблеми її формування.
 
Date 2015-03-12T11:38:54Z
2015-03-12T11:38:54Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Якімець В. В. Ціновий аспект створення доданої вартості на кооперативних засадах / В. В. Якімець // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 111–117.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1871
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет