Запис Детальніше

Особливості розвитку кооперації у свинарстві

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості розвитку кооперації у свинарстві
 
Creator Лугова, О. І.
Luhova, О.
 
Description The priority direction in the development of pig should consider increasing the production of pork in large specialized enterprises while maintaining the achieved level of production in private households. Cooperatives can provide large-scale production and maintain a personal interest and responsibility of their members. The participation of agricultural producers in cooperative association with the production and sale of pork creates the preconditions for savings on transaction costs. It is necessary to further develop integration pig by a large vertically integrated systems, which cooperates with small and medium businesses.
Пріоритетним напрямком у розвитку свинарства слід вважати нарощування виробництва свинини у крупних спеціалізованих підприємствах при збереженні досягнутого рівня її виробництва в особистих господарствах населення. Кооперативи можуть забезпечити великомасштабне виробництво і зберегти особисту зацікавленість й відповідальність їх членів. Участь сільськогосподарських товаровиробників у кооперативному об'єднанні з виробництва та реалізації свинини створює передумови для економії на трансакційних витратах. Необхідним є подальший розвиток інтеграції свинарства шляхом створення крупних вертикально інтегрованих систем, які кооперують з малим і середнім бізнесом.
 
Date 2015-03-12T11:44:24Z
2015-03-12T11:44:24Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лугова О. І. Особливості розвитку кооперації у свинарстві / О. І. Лугова // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 124–131.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1873
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет