Запис Детальніше

Розвиток кооперації в овочепродуктовому підкомплексі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток кооперації в овочепродуктовому підкомплексі
 
Creator Лесік, І. М.
Lesik, I.
 
Description The modern level of cooperation in agriculture of Ukraine, a level significantly lower, than in developed countries. The role of cooperation in the establishment and strengthening economic relations between entities. Based on the studied publications known scientists, formed the main directions of development of effective vegetable product sub complex on a cooperative basis. Noted that the introduction of effective management mechanism with maximum use of regional capacity will promote cooperation.
Досліджено сучасний рівень кооперації в агропромисловому комплексі України, рівень якої значно нижчий, ніж у розвинених країнах світу. Визначено роль кооперації у становленні та зміцненні економічних відносин між суб’єктами господарювання. На основі вивчених наукових публікацій відомих вчених сформовано основні напрямки ефективного розвитку овочепродуктового підкомплексу на кооперативних засадах. Зазначено, що впровадження дієвого механізму управління з максимальним використанням регіональних можливостей сприятиме розвитку кооперації.
 
Date 2015-03-12T11:46:41Z
2015-03-12T11:46:41Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лесік І. М. Розвиток кооперації в овочепродуктовому підкомплексі / І. М. Лесік // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 132–140.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1874
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет