Запис Детальніше

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як організаційна форма виробництва та реалізації біопалива

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як організаційна форма виробництва та реалізації біопалива
 
Creator Зіновчук, Н. В.
Зіновчук, В. В.
Кухарець, В. В.
Zinovchuk, N.
Zinovchuk, V.
Kukharets, V.
 
Description Organizational principles of creation of agricultural attendant cooperative store are reflected from the grant of services in a production and realization of biofuel from a straw. Theoretical and practical aspects over of calculation of coordinates are brought economically advantageous placing of technological line for the production of pallet from a straw.
Висвітлено організаційні засади створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу із надання послуг у виробництві та реалізації біопалива з соломи. Наведено теоретичні та практичні аспекти розрахунку координат економічно вигідного розміщення технологічної лінії для виробництва пеллет із соломи.
 
Date 2014-07-30T08:34:29Z
2014-07-30T08:34:29Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Зіновчук Н. В. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як організаційна форма виробництва та реалізації біопалива / Н. В. Зіновчук, В. В. Зіновчук, В. В. Кухарець // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 65–72.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/225
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет