Запис Детальніше

Інноваційна компонента зайнятості молоді у сільському господарстві в процесі розбудови соціально орієнтованої економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційна компонента зайнятості молоді у сільському господарстві в процесі розбудови соціально орієнтованої економіки
 
Creator Богоявленська, Ю. В.
Суходольська, А. С.
Bogoyavlenska, Yu.
Suhodol’ska, А.
 
Description Article is devoted to research the process of social oriented economy formation as a result of mainstreaming innovation component of the youth employment in the priority spheres of the economy. The status of youth employment in agriculture and the factors that influencing on this process has been analysed. The need of using the qualitatively new, innovative approaches to the use of the labour potential of young employees in agriculture has been identified. The main perspective directions for the youth employment improvement for the social oriented development formation has been proposed.
Стаття присвячена дослідженню процесу формування соціально орієнтованої економіки як результату актуалізації інноваційної компоненти зайнятості молоді у першочергових галузях економіки. Проаналізовано стан зайнятості молоді у сільському господарстві та чинники впливу на даний процес. Визначено необхідність застосування якісно нових, інноваційних підходів до використання трудового потенціалу молодих працівників, зайнятих у сільському господарстві. Запропоновано основні перспективні напрямки вдосконалення молодіжної зайнятості для побудови економіки соціально орієнтованого типу.
 
Date 2015-03-12T11:53:23Z
2015-03-12T11:53:23Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Богоявленська Ю. В. Інноваційна компонента зайнятості молоді у сільському господарстві в процесі розбудови соціально орієнтованої економіки / Ю. В. Богоявленська, А. С. Суходольська // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 150–160.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1876
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет