Запис Детальніше

Кластерний підхід до аналізу діяльності м’ясопереробних підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кластерний підхід до аналізу діяльності м’ясопереробних підприємств
 
Creator Стецюк, С. С.
Stetsyuk, S.
 
Description The regions of Ukraine in terms of conditions and results of meat processing enterprises have been grouped. Based on the results of cluster analysis the most efficient regions in the context of the effective functioning of the meat processing industry have been identified.
Здійснено групування регіонів України залежно від умов та результатів діяльності м’ясопереробних підприємств. На основі результатів кластерного аналізу виділено найбільш ефективні регіони у контексті результативності функціонування м’ясопереробної галузі.
 
Date 2015-03-12T12:03:58Z
2015-03-12T12:03:58Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Стецюк С. С. Кластерний підхід до аналізу діяльності м’ясопереробних підприємств / С. С. Стецюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 194–204.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1880
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет