Запис Детальніше

Особливості маркетингової товарної політики харчових підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості маркетингової товарної політики харчових підприємств
 
Creator Кравчук, І. А.
Kravchuk, І.
 
Description The modern approaches to formulate a concept "The commodity policy of enterprise" have been analyzed. The features of implementation of marketing’s functions are studied in the process of forming and realization of commodity policy on the major enterprises of food industry. The elements of influence on a commodity policy from the side of administrative and technological subdivisions of enterprises have been exposed and suggestions of its improving in the processes of commodities management have been presented.
Проаналізовано сучасні підходи до формулювання змісту поняття „товарна політика підприємства”. Вивчено особливості виконання маркетингових функцій у процесі формування й реалізації товарної політики на великих підприємствах харчової промисловості. Виявлено елементи впливу на товарну політику з боку адміністративних та технологічних підрозділів підприємств та надано пропозиції щодо її удосконалення з огляду на рівень прийняття рішень у процесах управління товарами.
 
Date 2014-07-30T08:46:43Z
2014-07-30T08:46:43Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Кравчук І. А. Особливості маркетингової товарної політики харчових підприємств / І. А. Кравчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 95–104.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/229
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет