Запис Детальніше

Тенденції опортуністичної діяльності у сучасному аграрному секторі України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тенденції опортуністичної діяльності у сучасному аграрному секторі України
 
Creator Мороз, О. В.
Семцов, В. М.
Мороз, І. О.
Moroz, O.
Semtsov, V.
Moroz, І.
 
Description The main tendencies of opportunism which is shown in activity of domestic agroholdings are considered. Concept "opportunism" definition is specified. The inefficiency of state regulation in agrarian sector of economy is shown. It is offered to use a contract approach as the instrument of state regulation in agrarian sector of economy.
Розглянуто основні тенденції опортунізму, що проявляється у діяльності вітчизняних агрохолдингів. Уточнено визначення поняття «опортунізм». Показана неефективність державного регулювання в аграрному секторі економіки. Запропоновано використання контрактного підходу як інструменту державного регулювання в аграрному секторі економіки.
 
Date 2015-03-12T12:18:15Z
2015-03-12T12:18:15Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Мороз О. В. Тенденції опортуністичної діяльності у сучасному аграрному секторі України / О. В. Мороз, В. М. Семцов, І. О. Мороз // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 222–229.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1883
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет