Запис Детальніше

Проблеми мотивації персоналу в умовах економічної кризи в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми мотивації персоналу в умовах економічної кризи в Україні
 
Creator Поліщук, А. О.
Polishchuk, A.
 
Description The economic substance and theoretical basis of personnel payment defined in the article. The special problems of organization of personnel payment considered. The comparative analysis of terminology differences fulfilled. The value of personnel payment in GDP and production cost analyzed. The comparison of wage levels in different countries performed. The main factors that have influence on the formation of personnel payment and problems that arise during the performance of the functions of wages researched.
Визначено економічну сутність та виділено основні теоретичні основи формування оплати праці на підприємстві. Розглянуто окремі проблеми організації оплати праці в Україні. Здійснено порівняльний аналіз термінологічних відмінностей між оплатою праці та заробітною платою. Проаналізовано величину оплати праці у ВВП країни та у собівартості продукції. Здійснено порівняння рівнів оплати праці у різних країнах. Виявлено основні фактори, які впливають на формування організації оплати праці, та проблеми, що виникають під час виконання функцій заробітної плати.
 
Date 2015-03-12T12:50:47Z
2015-03-12T12:50:47Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Поліщук А. О. Проблеми мотивації персоналу в умовах економічної кризи в Україні / А. О. Поліщук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 243–253.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1885
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет