Запис Детальніше

Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва
 
Creator Кравчук, Н. І.
Якобчук, В. П.
Kravchuk, N.
Yakobchuk, V.
 
Description The author has determined the perspective directions of effective forms of cooperation and organizational and economic connections between neighboring enterprises related to flax production. She also substantiates the priorities in redevelopment of integration processes in subcomplex of the flax growing industry in the nearest future, including a vertically and horizontally integrated structures that will work on the ground of deepening of contractual relationships of farmers growing flax and flax-processing plants. The necessity of a multy-service flax cultivation cooperatives, the members of which will be small and medium flax enterprises is substantionated.
Визначено перспективні напрями ефективних форм взаємодії й організаційно-економічних зв’язків між підприємствами суміжних галузей льоновиробництва. Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку інтеграційних процесів у льонопромисловому підкомплексі на ближчу перспективу, зокрема, створення вертикально та горизонтально інтегрованих структур, які працюватимуть на основі поглиблення контрактних взаємовідносин сільгоспвиробників із льонозаводами. Обґрунтовано необхідність створення багатофункціональних обслуговуючих льонарських кооперативів, членами яких будуть дрібні та середні льоносіючі підприємства.
 
Date 2015-03-12T12:56:36Z
2015-03-12T12:56:36Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Кравчук Н. І. Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва / Н. І. Кравчук, В. П. Якобчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 263–276.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1887
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет