Запис Детальніше

Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва
 
Creator Данкевич, Є. М.
Dankevych, Ye.
 
Description The present-day tendencies of agricultural production have been studied and analyzed. The peculiarities of implementation of new technologies in plant-growing industry have been studied on example of integrated enterprises. The main directions of research organizations of Zhytomyr region have been investigated. Recommendations concerning the development of agricultural production on the innovation basis have been introduced.
Вивчено та проаналізовано сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва. На прикладі інтегрованих підприємств розглянуто особливості впровадження нових технологій у галузі рослинництва. Досліджено основні напрями діяльності науково-дослідних організацій Житомирської області. Запропоновано пропозиції щодо налагодження сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі.
 
Date 2015-03-12T13:01:11Z
2015-03-12T13:01:11Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Данкевич Є. М. Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва / Є. М. Данкевич // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 276–286.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1888
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет