Запис Детальніше

Адаптація аграрного сервісу до умов відкритої економіки

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Адаптація аграрного сервісу до умов відкритої економіки
 
Creator Дереча, Д. О.
Derecha, D.
 
Description The existing problems, factors and future directions of further development of cooperation with agricultural enterprises ahroservisnymy units. It is shown that this interaction largely determines the level of intensification of production and market saturation food.
Досліджено існуючі проблеми, чинники та перспективні напрямки подальшого розвитку взаємодії аграрних підприємств з агросервісними формуваннями. Доведено, що така взаємодія, значною мірою визначає рівень інтенсифікації виробництва та насиченість ринку продовольством.
 
Date 2014-07-30T08:58:17Z
2014-07-30T08:58:17Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Дереча Д. О. Адаптація аграрного сервісу до умов відкритої економіки / Д. О. Дереча // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 128–134.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/233
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет