Запис Детальніше

Концептуальні засади формування стратегії розвитку галузі рисівництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуальні засади формування стратегії розвитку галузі рисівництва
 
Creator Морозов, Р. В.
Morozov, R.
 
Description The direction and basic conditions of the strategy elaboration of the rice-growing sector development were defined. They are generalized and systematized theoreticalmethodological principles of the of organization of the strategy with account of specificity of development of rice growing sector. Accented attention on the main stage of organization of the strategy at the sectoral level. Grounded the methodical approaches of creation of the project of strategy of development of rice-growing.
Визначено спрямованість і основні підстави розроблення стратегії розвитку галузі рисівництва. Узагальнено й систематизовано теоретико-методологічні засади формування стратегії з урахуванням специфіки галузевого розвитку вітчизняного рисівництва. Акцентовано увагу на основних етапах формування стратегії на галузевому рівні. Обґрунтовано методичні підходи до розроблення проекту стратегії розвитку рисівництва.
 
Date 2015-03-12T13:03:25Z
2015-03-12T13:03:25Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Морозов Р. В. Концептуальні засади формування стратегії розвитку галузі рисівництва / Р. В. Морозов // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 286–293.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1889
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет