Запис Детальніше

Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області
 
Creator Пивовар, П. В.
Pyvovar, P.
 
Description The current state of technical capacity of the agricultural enterprises of Zhytomyr region were studied and analyzed . The dynamics of renewal, disposal and prevision of agricultural enterprises with major technical means were investigated. The theoretical basis with respect to improving the technical equipment of agricultural enterprises in Ukraine were substantiated.
Вивчено та проаналізовано сучасний стан машинно-тракторних парків Житомирської області. Досліджено динаміку оновлення, вибуття та забезпеченість сільськогосподарських підприємств основними технічними засобами. Обґрунтовано теоретичні положення стосовно покращення технічного оснащення підприємств аграрного сектору України.
 
Date 2014-07-30T09:01:02Z
2014-07-30T09:01:02Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Пивовар П. В. Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області / П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 134–143.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/234
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет