Запис Детальніше

Обґрунтування стратегії розвитку управління якістю зерна в АР Крим

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обґрунтування стратегії розвитку управління якістю зерна в АР Крим
 
Creator Ізотова, З. А.
Izotova, Z.
 
Description The problems of regional grain production development are considered. The target reference points on the metarationality criteria are detected. The hierarchy model of the strategic development is worked out. It points out the key actions of the quality management entities which are objectively necessary for the problem overtaking and goal setting up.
Розглянуто проблеми розвитку регіонального зерновиробництва. Визначено цільові орієнтири за критерієм «мета раціональності». Побудовано ієрархічну модель стратегічного розвитку, яка вказує на ключові дії, що об’єктивно необхідні з боку суб’єктів управління якістю зерна задля подолання проблем та досягнення бажаного результату.
 
Date 2015-03-12T13:08:23Z
2015-03-12T13:08:23Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Ізотова З. А. Обґрунтування стратегії розвитку управління якістю зерна в АР Крим / З. А. Ізотова // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 293–302.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1890
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет