Запис Детальніше

Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств
 
Creator Янчевський, В. Л.
Yanchevsky, V.
 
Description Modern state and tendencies of development of agrarian enterprises of Zhytomyr region are examined. On the basis of an analysis and evaluation of sources of capital taking into consideration domestic and foreign experience methodological approaches to a management of capitalization of agrarian enterprises are retrieved in order to secure economical sustainability.
Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку аграрних підприємств Житомирської області. На основі аналізу і оцінки джерел формування капіталу з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду виокремлено методологічні підходи щодо управління процесами капіталізації аграрних підприємств з метою забезпечення їх економічної стійкості.
 
Date 2015-03-12T13:58:47Z
2015-03-12T13:58:47Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Янчевський В. Л. Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств / В. Л. Янчевський // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 311–319.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1892
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет