Запис Детальніше

Інновації як об’єкт обліку та аналізу

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інновації як об’єкт обліку та аналізу
 
Creator Дідух, Д. М.
Didukh, D.
 
Description Innovation as an economic category and the object of accounting was explored in the article. The classification of innovations was analyzed and. The author considered the category of innovation regarding the peculiarities of agriculture.
Досліджено сутність інновацій як економічної категорії та об'єкта бухгалтерського обліку. Проаналізовано класифікацію інновацій та розкрито особливості класифікації інновацій з метою бухгалтерського обліку. Розглянуто відображення об’єктів інновацій в обліку, враховуючи специфіку галузі сільського господарства.
 
Date 2015-03-12T14:01:34Z
2015-03-12T14:01:34Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Дідух Д. М. Інновації як об’єкт обліку та аналізу / Д. М. Дідух // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 319–332.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1893
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет