Запис Детальніше

Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні
 
Creator Зіновчук, Н. В.
Горобець, О. В.
Zinovchuk, N.
Gorobets, O.
 
Description The analysis and systematization of environmental, economic and social effects that can occur during biogas units establishment on landfill of solid domestic wastes has been done. The system of factors that predetermine reorientation of the infrastructure of the national economy to the use of environmentally safe and renewable energy source were identified. The features of the technological and economic factors in the process of use of the energy potential of solid domestic wastes were revealed.
Здійснено аналіз та систематизацію екологічних, економічних й соціальних ефектів, що можуть виникати при запровадженні біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів. Визначено систему чинників, що зумовлюють переорієнтацію інфраструктури національної економіки на використання екологічно безпечних і відновлюваних джерел енергії. Розкрито особливості дії технологічних та економічних чинників у процесі використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів.
 
Date 2015-03-12T14:12:58Z
2015-03-12T14:12:58Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Зіновчук Н. В. Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні / Н. В. Зіновчук, О. В. Горобець // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 333–341.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1894
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет