Запис Детальніше

Аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону на прикладі Рівненської та Хмельницької областей

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону на прикладі Рівненської та Хмельницької областей
 
Creator Мельник, Л. В.
Пашечко, О. А.
Melnyk, L.
Pashechko, O.
 
Description The article deals with the specifics of energy resources providing of economically homogeneous region. This problem was studied on the example of the Rivne and Khmelnytsky region of Uukraine. The article shows particular areas of consumption and providing of energy resources. It was proposed to combine the studied areas into a single economic and social complex in order to further plan for the use of energy resources in an economically homogeneous region development.
Досліджено специфіку забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону. Дана проблема вивчалася на прикладі Рівненської та Хмельницької областей України. Висвітлено особливості споживання та забезпеченості областей енергетичними ресурсами. Запропоновано об’єднання досліджуваних областей у єдиний господарсько-соціальний комплекс з метою подальшої розробки плану забезпечення та використання енергетичних ресурсів в економічно однорідному регіоні.
 
Date 2015-03-12T14:18:36Z
2015-03-12T14:18:36Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Мельник Л. В. Аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону на прикладі Рівненської та Хмельницької областей / Л. В. Мельник, О. А. Пашечко // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 348–355.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1896
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет