Запис Детальніше

Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України
 
Creator Козловський, С. В.
Козловський, А. В.
Кірєєва, Е. А.
Kozlovsky, S.
Kozlovsky, A.
Kirieieva, E.
 
Description Analyzed the concept of food security and various theoretical approaches to its definition. The necessity of bioenergy as an integral component of an efficient economy, and progressive development of agriculture. Determined bioenergy potential of Vinnytsia region and calculated the use of agricultural land area under production of biofuels without compromising food security. The measures to promote biofuels and food security.
Проаналізовано поняття продовольчої безпеки та різноманітні теоретичні підходи до його визначення. Обґрунтовано необхідність розвитку біоенергетики як невід’ємної складової ефективної економіки та прогресивного розвитку сільського господарства. Визначено біоенергетичний потенціал Вінницької області та розраховано можливість використання сільськогосподарських угідь регіону під виробництво біопалива без шкоди продовольчій безпеці. Запропоновано заходи щодо сприяння розвитку біопалива та забезпечення продовольчої безпеки.
 
Date 2015-03-12T14:22:01Z
2015-03-12T14:22:01Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Козловський С. В. Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України / С. В. Козловський, А. В. Козловський, Е. А. Кірєєва // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 355–363.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1897
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет