Запис Детальніше

Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектора

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектора
 
Creator Степаненко, Н. І.
Stepanenko, N.
 
Description The paper considers the main directions of systematic diversification of agricultural and agroservice enterprises based on cluster approach.
Розглянуто основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності сільськогосподарських та агросервісних підприємств на засадах кластерного підходу.
 
Date 2014-07-31T06:48:23Z
2014-07-31T06:48:23Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Степаненко Н. І. Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектора / Н. І. Степаненко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 162–170.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/238
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет