Запис Детальніше

Формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств
 
Creator Камінська, М. Б.
Kaminska, M.
 
Description The process of formation the motivational model of ecologicalagriculturalbusinesses. The basic directions of activity in the industrial enterprises of the agricultural sector environment-friendly and resource-saving technologies.
Розглянуто процес формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано основні кроки щодо застосування у виробничій діяльності підприємств аграрного сектора екологобезпечних і ресурсозберігаючих технологій.
 
Date 2015-03-13T06:33:33Z
2015-03-13T06:33:33Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Камінська М. Б. Формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств / М. Б. Камінська // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 373–381.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1899
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет