Запис Детальніше

Гендерна нерівність та її вплив на ринок праці в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гендерна нерівність та її вплив на ринок праці в Україні
 
Creator Розумей, Т. М.
Арсеєва, А. О.
Rozumey, T.
Arseeva, A.
 
Description It has been established that gender inequality is one of the important factors influencing on Ukraine’s labor market. The inequality of the rights of males and females affects the management structure and allocation of resources. The violation of gender equality results in inequality in payment for work: women get two thirds of man’s payment. A number of methods of and approaches to further work aimed at ensuring gender equality in all spheres of life of Ukraine’s society, have been analyzed.
Встановлено, що гендерна нерівність виступає одним з важливих чинників впливу на ринок праці в Україні. Нерівність прав чоловіків та жінок впливає на структуру управління та розподіл ресурсів. Так, основним порушенням принципу гендерної рівності в нашій країні є рівень жіночої заробітної плати, який складає 2/3 чоловічої. Розглянуто ряд методів та підходів для подальшої роботи з впровадження гендерної політики в усі сфери життєдіяльності суспільства.
 
Date 2014-07-31T07:27:50Z
2014-07-31T07:27:50Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Розумей Т. М. Гендерна нерівність та її вплив на ринок праці в Україні / Т. М. Розумей, А. О. Арсеєва // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 208–214.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/243
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет