Запис Детальніше

Конкурентні позиції країн провідних виробників продукції бджільництва

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Конкурентні позиції країн провідних виробників продукції бджільництва
 
Creator Яценко, О. М.
Yatsenko, O.
 
Description The rise in competition requirements at the world agricultural and food market strengthens the attention to the problem of evaluating international competitiveness of agrarian sectors of some countries, regions and branches. The paper deals with the estimation competitiveness of exported bee products at the world market through the calculation of indexes RCA (Relative Comparative Advantage) and RSCA, the latter being the symmetric transformation of RCA and allowing to determine promising markets of national foodstuffs sale.
Підвищення вимог до конкуренції на світовому агропродовольчому ринку посилює увагу до проблеми оцінювання міжнародної конкурентоспроможності аграрних секторів окремих країн, регіонів та галузей. У статті розглядається актуальна тема оцінки конкурентоспроможності експортованої продукції бджільництва на світовому ринку шляхом розрахунку індексів відносних порівняльних переваг RCA (Relative Comparative Advantage Index) та RSCA, що є симетричною трансформацією RCA і дозволяє визначити перспективні ринки збуту вітчизняного продовольства.
 
Date 2014-07-31T07:53:46Z
2014-07-31T07:53:46Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Яценко О. М. Конкурентні позиції країн провідних виробників продукції бджільництва / О. М. Яценко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 225–247.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/245
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет