Запис Детальніше

Обгрунтування альтернативних моделей галузевої структури виробництва в Лівобережному Лісостепу

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обгрунтування альтернативних моделей галузевої структури виробництва в Лівобережному Лісостепу
 
Creator Козаченко, О. А.
Kozachenko, O.
 
Description On the example of the knowledge base of long-term stationary experiment carried out a comparative economic analysis of future scenarios of organic production in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Proved the possibility of substantial economic efficiency of agricultural production through improved agro-industrial structure, obtaining a higher level of product processing and expanded reproduction of soil fertility in organic production.
На прикладі інформаційної бази довгострокового стаціонарного досліду здійснено порівняльний економічний аналіз перспективних сценаріїв ведення органічного виробництва в умовах Лівобережного Лісостепу України. Доведено можливість істотного підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва за рахунок вдосконалення галузевої структури агроекосистеми, отримання продукції більш високого рівня переробки та розширеного відтворення родючості ґрунту у системі органічного виробництва.
 
Date 2014-07-31T07:58:46Z
2014-07-31T07:58:46Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Козаченко О. А. Обгрунтування альтернативних моделей галузевої структури виробництва в Лівобережному Лісостепу / О. А. Козаченко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 247–254.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/246
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет