Запис Детальніше

Перехід на хмельов іпрепарати – вимога інноваційної технології пивоваріння

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перехід на хмельов іпрепарати – вимога інноваційної технології пивоваріння
 
Creator Проценко, А. В.
Protsenko, A.
 
Description Scientific researches are devoted to the investigation of the current state of hops and its by-products usage in the brewing process, to the rise of the economic efficiency of production of granulated hops while implementing the scientific achievements. The necessity of the processing of Ukrainian hops into granules with the purpose of rational use of its valuable substances is defined.
Досліджено сучасний стан використання хмелю та продуктів його переробки в пивоварінні, підвищення економічної ефективності виробництва гранульованого хмелю при впровадженні наукових досягнень. Обґрунтовано необхідність переробки українського хмелю на гранули з метою раціонального використання цінних речовин хмелю.
 
Date 2014-07-31T08:03:52Z
2014-07-31T08:03:52Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Проценко А. В. Перехід на хмельові препарати – вимога інноваційної технології пивоваріння / А. В. Проценко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 264–270.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/248
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет