Запис Детальніше

Концептуальні засади реформування пенсійної системи України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуальні засади реформування пенсійної системи України
 
Creator Дема, Д. І.
Дорохова, Л. М.
Віленчук, О. М.
Dema, D.
Dorohova, L.
Vilenchuk, O.
 
Description The paper substantiates the necessity of carrying out the pension reform as one of the strategic ways for promoting the welfare of the citizens who reached the retirement age. It also elucidates the place and role of public and non-government financial institutions in the process of reforming the pension fund scheme. Some suggestions as to the improvement of the people’s pension provision have been formulated on the basis of the experience of the pension system functioning in world’s leading countries.
Обґрунтовано необхідність здійснення пенсійної реформи як одного зі стратегічних шляхів забезпечення соціального добробуту громадян, які досягли пенсійного віку. Відображено місце й роль державних та недержавних фінансових інституцій у процесі реформування пенсійної системи. Сформульовано пропозиції щодо покращання пенсійного забезпечення громадян, виходячи з досвіду функціонування пенсійних систем провідних країн світу.
 
Date 2014-07-31T08:58:36Z
2014-07-31T08:58:36Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Дема Д. І. Концептуальні засади реформування пенсійної системи України / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 294–304.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/252
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет