Запис Детальніше

Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств
 
Creator Микитюк, В. М.
Трофименко, Н. В.
Mykytyuk, V.
Trofimenko, N.
 
Description On the base of normative and rating method an investment attractiveness of agricultural enterprises of Kulykivskyy district of Chernigiv region has been estimated. Criteria of investment attractiveness estimation of agricultural enterprises containing auxiliary ecological factors have been proposed.
На основі нормативно-рейтингового методу дослідження проведено оцінку інвестиційної привабливості аграрних підприємств Куликівського району Чернігівської області. Запропоновані критерії оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств, в яких допоміжними виступають екологічні чинники.
 
Date 2014-07-31T09:01:14Z
2014-07-31T09:01:14Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Микитюк В. М. Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств / В. М. Микитюк, Н. В. Трофименко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 305–311.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/253
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет