Запис Детальніше

Система первинного обліку амортизації як джерела відтворення основних засобів підприємства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Система первинного обліку амортизації як джерела відтворення основних засобів підприємства
 
Creator Осіпчук, Г. С.
Osipchuk, G.
 
Description The role of primary accounting system for depreciation, as the main source of reproduction of fixed assets has been defined. The recommendations for the development of new forms of primary documents for depreciation, which will ensure accuracy and reliability of accounting data in accordance with legal requirements has been offered.
Визначено роль первинного обліку в системі нарахування амортизації як основного джерела відтворення основних засобів. Запропоновано рекомендації щодо розробки нових форм первинних документів для нарахування амортизації, які забезпечать точність та достовірність розрахункових даних, відповідно до вимог чинного законодавства.
 
Date 2014-07-31T10:35:45Z
2014-07-31T10:35:45Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Осіпчук Г. С. Система первинного обліку амортизації як джерела відтворення основних засобів підприємства / Г. С. Осіпчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 343–355.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/258
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет