Запис Детальніше

Визначення оптимального співвідношення між економічною та екологічною сферами землекористування сільськогосподарських підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення оптимального співвідношення між економічною та екологічною сферами землекористування сільськогосподарських підприємств
 
Creator Гнидюк, І. В.
Gniduc, I.
 
Description Grounded necessity the ways and the methods of optimum determination are between the economic and ecological spheres of agricultural enterprises. Considerable attention is spared to the problems of efficiency of using earth potential resources by the agricultural enterprises in Vinnitsia region. It is well-proved that correlation of organization efficiency can be reach with the help of stage-by-stage optimization the areas of sowing agricultural cultures, the volumes of bringing mineral fertilizers and the level of the productivity with the purpose of maximization the economic effects with the account of limitations of economics character.
Обґрунтовано необхідність, шляхи та методи визначення оптимального співвідношення між економічною та екологічною сферами землекористування сільськогосподарських підприємств. Значну увагу приділено проблемам ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області. Доведено, що підвищення ефективності землекористування можна досягти шляхом поетапної оптимізації площ посівів сільськогосподарських культур, обсягів внесення мінеральних добрив та рівня врожайності з метою максимізації економічного ефекту з врахуванням обмежень екологічного характеру.
 
Date 2014-07-31T10:53:54Z
2014-07-31T10:53:54Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Гнидюк І. В. Визначення оптимального співвідношення між економічною та екологічною сферами землекористування сільськогосподарських підприємств / І. В. Гнидюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 382–395.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/262
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет