Запис Детальніше

Ідентифікація понятійного апарату дослідження проблеми водокористування у населених пунктах сільських територій

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ідентифікація понятійного апарату дослідження проблеми водокористування у населених пунктах сільських територій
 
Creator Шигонський, В. С.
Shygonskyj, V.
 
Description The analysis of the theoretical bases of rural territories places water consumption problem is conducted. The approaches considered the interpretation of categories „the water consumption”, „water object”, „water resources”, „consumptive use”, „territory”, „rural territory” and „rural locality” are represented. The classification of the water consumption types and the consumptive use structure is adapted to the rural territories conditions.
Проведено аналіз теоретичного підґрунтя проблеми водокористування у населених пунктах сільських територій. Розглянуто підходи до трактування категорії „водокористування””, а також інших понять, пов’язаних із проблематикою дослідження, зокрема „водний об’єкт”, „водні ресурси”, „водоспоживання”, „територія”, „сільська територія” та „сільська місцевість”. Адаптовано до умов сільських територій класифікацію видів водокористування та структуру водоспоживання.
 
Date 2014-07-31T10:58:09Z
2014-07-31T10:58:09Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Шигонський В. С. Ідентифікація понятійного апарату дослідження проблеми водокористування у населених пунктах сільських територій / В. С. Шигонський // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 395–407.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/263
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет