Запис Детальніше

Економічні альтернативи використання лісосировини

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економічні альтернативи використання лісосировини
 
Creator Ходаківський, Є. І.
Смаглій, В. О.
Іванюк, О. В.
Khodakivskyi, E.
Smagliy, V.
Ivaniuk, O.
 
Description Analyzed the problems of energy recourses and the ways of problem solving with the help of using the possibilities of wood biomass.Viewed some of the economical aspects of using biomass for producing biofuel.Measured the quantity of wood biomass available in the Zhitomir region and the effect of its using.
Проаналізовано проблеми енергоносіїв та напрями їх вирішення за рахунок потенціалу лісової біомаси. Розглянуто деякі економічні аспекти використання біомаси для виробництва біопалива. Визначено кількість лісової біомаси, доступної в Житомирській області та ефект від її використання.
 
Date 2014-07-31T11:01:05Z
2014-07-31T11:01:05Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Ходаківський Є. І. Економічні альтернативи використання лісосировини / Є. І. Ходаківський, В. О. Смаглій, О. В. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 407–413.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/264
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет