Запис Детальніше

Content contradictions of Mendeleev's table of periodical elements

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Content contradictions of Mendeleev's table of periodical elements
Противоречия содержания таблицы химических элементов Д. Менделеева
Протиріччя змісту таблиці хімічних елементів Д. Мендєлєєва
 
Creator Максимов, Ігор
 
Subject short-periodical table of periodical elements; valency; chemical compound
краткопериодическая таблица периодических элементов; валентность; химические соединения
короткоперіодна таблиця хімічних елементів; валентність; хімічні сполуки
 
Description The question of analysis of quality of modern tables of chemical elements which must be in every school cabinet of chemistry lights up in the article.
В статье освещается вопрос анализа качества современных таблиц химических элементов, которые должны быть в каждом школьном кабинете химии.
У статті висвітлюється питання аналізу якості сучасних таблиць хімічних елементів, що мають бути в кожному шкільному кабінеті хімії.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-11-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/9
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (2010); 64-74
Educological discourse; № 1 (2010); 64-74
Освитологичный дискурс; № 1 (2010); 64-74
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/9/33
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0