Запис Детальніше

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
NEW CONCEPT OF PROFILE EDUCATION IN HIGH SCHOOL AND ITS INFLUENCE ON TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS
НОВАЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
 
Creator Mazur, Nataliia P.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject concept of profile education; profile training; profile; profiling; preparation program
концепция профильного обучения; профильное обучение; профіль; профилирование; программа подготовки
концепція профільного навчання; профільне навчання; профіль; профілізація; програма підготовки
 
Description У статті запропоновано огляд нової Концепції профільного навчання в профільній школі, затвердженої 21 листопада 2013 року; проведено короткий аналіз змін, що вона охоплює; наведено наявний поділ на профілі та їх профілізації, за якими нині здійснюється навчання. Крім того, було розглянуто зміст програм з навчального предмету «Інформатика» при профільному навчанні у старшій школі. Зазначено, на базі яких навчальних дисциплін можуть бути сформовані необхідні компетентності для викладання інформатики та інформаційних технологій у старшій школі.
In article review of the new Concept of profile education at profile school which was accepted on November 21, 2013 is offered; the short analysis of changes which it covers is carried out; division into profiles and their profilings is analysed available. Besides, the contents of programs for the subject “Information science” were considered at profile training in high school. It is specified, on the basis of what subject matters can be created necessary for competence for teaching of informatics and information technologies in high school.
В статье предложен обзор новой Концепции профильного обучения в профильной школе, которая была принята 21 ноября 2013 года; проведен короткий анализ изменений, которые она охватывает; проанализированы имеющиеся разделение на профили и их профилирования. Кроме того, было рассмотрено содержание программ по учебному предмету «Информатика» при профильном обучении в старшей школе. Указано, на базе каких учебных дисциплин могут быть сформированы необходимые компетентности для преподавания информатики и информационных технологий в старшей школе.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-03-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (5) (2014); 139-148
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87/94
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/87/20
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/87/22
 
Rights ##submission.copyrightStatement##