Запис Детальніше

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
INDIVIDUAL APPROACH IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF PRACTICAL WORK OF HIGH SCHOOL STUDENTS OF TECHNOLOGICAL SPECIALTY
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
 
Creator Uruskyi, Andriy V.
 
Subject індивідуальний підхід; деревообробка; старшокласник
individual approach; woodworking; high school student; product; technology
индивидуальный подход; деревообработка; старшеклассник; изделие; технологии
 
Description Розглянуто можливості застосування індивідуального підходу на уроках технологічного профілю у процесі виконання старшокласниками практичних робіт. Запропоновано орієнтовний перелік виробів для столярних та токарних робіт. Розкрито особливості реалізації індивідуального підходу до учнів у процесі самостійного вибору об’єкта праці, технічної документації, удосконалення виробу, його оздоблення та опорядження. Наведено алгоритм врахування індивідуальних особливостей старшокласників під час виготовлення виробу.
The possibilities of applying individual approach at technological classes during high school students’ practical work have been reviewed. An approximate list of products for carpentry and turning operations have been offered. The peculiarities of individual approach implementation to students in the process of self-selection of work facility, technical documentation, product improvement, its decoration have been revealed. The algorithm of individual students’ characteristics consideration during the process of product manufacture has been shown.
Рассмотрены возможности применения индивидуального подхода на уроках технологического профиля в процессе выполнения старшеклассниками практических работ. Предложено ориентировочный перечень изделий для столярных и токарных работ. Раскрыты особенности реализации индивидуального подхода к учащимся в процессе самостоятельного выбора объекта труда, технической документации, совершенствование изделия, его отделки. Приведен алгоритм учета индивидуальных особенностей старшеклассников при изготовлении изделия.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/192
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 229-238
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/192/200
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/192/66
 
Rights ##submission.copyrightStatement##