Запис Детальніше

КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ ВИРУТАЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
CONCEPTS OF STUDY OF THE THEORY OF VIRTUALITY IN PEDAGOGICAL SCIENCE
 
Creator Pavliuk, Roman O.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject онтологія; теорія віртуальності; віртуальність; віртуальна реальність; методологія; науковий дискурс; номен; симулякр
онтология; теория виртуальности; виртуальность; виртуальная реальность; методология; научный дискурс; номен; симулякр
ontology; theory of virtuality; virtuality; virtual reality; methodology; scientific discourse; nomem; simulacrum
 
Description Розглянено поняття віртуальної реальності у контексті розвитку сучасного філософського знання. Визначені основні світоглядні позиції науковців та концепції стосовно структурування та характеристики теорії віртуальної реальності. Охарактеризовані основні онтологічні та методологічні підходи до вивчення та дослідження теорії віртуальності, віртуальності та віртуальної реальності.
Рассмотрены современные концепции исследований теории виртуальности в контексте педагогических наук. Обозначены основные позиции мировоззрения ученых и концепции структурирования и характеристики теории виртуальной реальности. Охарактеризованы основные онтологические и методологические подходы к изучению и исследованию теории виртуальности, виртуальности и виртуальной реальности.
Modern concepts of the study of the theory of virtuality in the context of pedagogical sciences are determined. The basic outlooks of scientists and concepts regarding structure and characteristics of the theory of virtual reality are underlined. The basic ontological and methodological approaches to the study and research of theories of virtuality, virtuality and virtual reality are examined.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-06-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/120
 
Source Освітологічний дискурс; № 2 (6) (2014); 152-163
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/120/119
 
Rights ##submission.copyrightStatement##