Запис Детальніше

ORGANIZATION OF WIKI-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ORGANIZATION OF WIKI-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT
ОРГАНИЗАЦИЯ WIKI-ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ
ОРГАНІЗАЦІЯ WIKI-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Creator Varchenko-Trocenko, Liliia O.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject learning environment; wiki-technology; wiki portal; wiki-oriented learning environment
учебная среда; wiki-технология; Вики-портал; wiki-ориентированная учебная среда
навчальне середовище; wiki-технологія; Вікі-портал; wiki-орієнтоване навчальне середовище.
 
Description The article defines ways of using wiki-technology in the learning process, the advantages of wiki-technology to the educational environment, the structure of wiki-based learning environment.
В статье определены пути использования wiki-технологии в учебном процессе, преимущества использования wiki технологии для организации учебной среды, структуру wiki-ориентированной учебной среды.
У статті визначено шляхи використання wiki-технології у навчальному процесі, переваги використання wiki-технології для організації навчального середовища, структуру wiki-орієнтованого навчального середовища.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-12-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/183
 
Source Освітологічний дискурс; № 4 (8) (2014); 44-55
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/183/157
 
Rights ##submission.copyrightStatement##