Запис Детальніше

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
CONCEPTUAL BASIS OF STUDING OF RISK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РИСКОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
 
Creator Chernenko, Natalia N.; ДЗ"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"
 
Subject risk; uncertainty; educational institution; classification of risks
риск; неопределенность; учебное заведение; классификация рисков
ризик; невизначеність; навчальний заклад; класифікація ризиків
 
Description Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам ризику, аналізується зміст існуючих підходів щодо понять «ризик», «невизначеність», «непередбачуваність», ступінь, рівень та особливості ризиків у навчальних закладах.
The article is devoted to theoretical and methodological aspects of risk, the essence and the maintenance of existing approaches of concepts «risk», «uncertainty», «unpredictability», degree, level and features of risks in educational institutions is analyzed. Classification of risks in educational institutions is defined.
Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам риска, анализируется сущность и содержание существующих подходов понятий «риск», «неопределенность», «непредсказуемость»; степень, уровень и особенности рисков в учебных заведениях. Определена классификация рисков в учебных заведениях.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/261
 
Source Освітологічний дискурс; № 3(11) (2015); 280-288
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/261/253
 
Rights ##submission.copyrightStatement##