Запис Детальніше

ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВІ ОСОБЛИВОСТІ
TEENAGE SUBCULTURE: PSYCHOLOGICAL AND SOCIO GROUP FEATURES
ПОДРОСТКОВАЯ СУБКУЛЬТУРА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕИСОЦИАЛЬНО-ГРУППОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 
Creator Hryshchuk, Yuliya V.; НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка
 
Subject victimhood; teenage subculture; subcultural teenage psychology
виктимность; подростковая субкультура; субкультурная подростковая психология
віктимність; підліткова субкультура; субкультурна підліткова психологія
 
Description У статті проаналізовано основні психологічні та соціально-групові особливості учасників підліткових субкультур. Розглянуто систему цінностей підлітків, які є учасниками субкультурта характерні зміни у їх поведінці.Охарактеризовано специфіку формування підліткових субкультур; визначено риси підліткової субкультури на рівні дозвіллєвої самореалізації. Автор наголошує на тому, що соціально-психологічні особливості учасників підліткових субкультур залежать не лише від відносин в середині субкультури, але й і від ставлення до них суспільства.
In the article analyzes the basic psychological and socio group features members of teenage subcultures. The system of values teenagers who are members of subcultures and characteristic changes in their behavior. Characterized specificity of formation of teenage subcultures; defined features of teenage subcultures at leisure fulfillment. The author emphasizes that social and psychological characteristics of members of teenage subcultures depend not only on their relation in the middle of the subculture, but also on attitudes of society.
В статье проанализированы основные психологические и социально-групповые особенности участников подростковых субкультур. Рассмотрена система ценностей подростков, которые являются участниками субкультур и характерные изменения в их поведении. Охарактеризовано специфику формирования подростковых субкультур; определено черты подростковой субкультуры на уровне досуговой самореализации. Автор подчеркивает, что социально-психологические особенности участников подростковых субкультур зависят не только от отношений внутри субкультуры, но и от отношения к ним общества.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-10-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/135
 
Source Освітологічний дискурс; № 3 (7) (2014); 38-46
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/135/131
 
Rights ##submission.copyrightStatement##